Аватар
🕊
Месяц назад обжаловани йин одобрили 100% но сун 50 даьккхан цар. Са пфр телефон тох ези?
16 дней

Лучший комментарий

Аватар
hudarsh

@saadaami, @_aseka_, @aminka_preggichanka, айс йир решаем вместе чохь но одобрить диншехь тергалам ца ди цар са г1улкх

16 дней Нравится Ответить

Комментарии

Аватар
hudarsh

@saadaami, @_aseka_, @aminka_preggichanka, айс йир решаем вместе чохь но одобрить диншехь тергалам ца ди цар са г1улкх

16 дней Нравится Ответить
Аватар
aminka_preggichanka

Решаем вместе приложение?

16 дней Нравится Ответить
Аватар
hudarsh

@aminka_preggichanka, да

16 дней Нравится Ответить
Аватар
aminka_preggichanka

В вацапе дица соьг дог дахахь😂 у меня только 50🥺

16 дней Нравится Ответить
Аватар
meinefamilie

Обжалование яйтан ас ответа жду

16 дней Нравится Ответить
Аватар
saadaami

хьаьнг яйтан?

16 дней Нравится Ответить
Аватар
meinefamilie

@saadaami, +7 989 919-21-54цунг

16 дней Нравится Ответить
Аватар
meinefamilie

75% одобрили мне

16 дней Нравится Ответить
Аватар
meinefamilie

Йиша мел динер хьун доьххьар одобрить? Превышение яри шу?

16 дней Нравится Ответить
Аватар
aminka_preggichanka

Обжалование хьа йир хьуна?)

16 дней Нравится Ответить
Аватар
_aseka_

И обжалование мух йо ала соьг?))

16 дней Нравится Ответить