Аватар
avatar
Интересно дукха суна хинца цаьр и ахчанш дохар ду ле дац🤔со ма йай кеста ях езаш🤣😃😃😃асам лур дац ло ц алахь
2.8 года

Лучший комментарий

Аватар
zakaev_999

И больниц гич мегш яц со😤 ас бутт баькхин эц перинатальняхь берах йолш) шприц цхьан эцитир цар соьг,катетер цхьан эца элир, 9 сахьтяхь латто еш капельниц йар са и йуьлш хилч 20 р доьхш йол катетер ху ю ала и ца хоттош шама йар капельниц хоттин тер мер къизал ца еар соьг, и оцул дукх йит еш юй хиънехь хот йойтар яцар ас 😡 а и шайн хуъшяхь цар хотир, буг1ахь 1уьлш ег робат ма яри кхарн 9 сахьтяхь меттах ял йиш йочш цигар лоьрш просто боьхумш ю термер йочш адмах къинхетам бац цер, со шелар д1айигин яр, кхузахь принимать ца йин тяжёлый состояние ю аьл, чу кхочшяхь 5 тысяч доьхкир ас эц больницан, шайниг ца хилч узи ца мег аьл и йакхитир хотя эц дийнахь якхин йолш яр соьгахь ишт анализ регистрация йаьш. Юх охь йуьш соьг элир ох аьл йол капельниц молха маха эц таро хир юй хьа аьл, ас ю дер лишь бы са беран суна воле хилчхьан аьл ) яц са таро ал деш хиллер хилам)) цар соьг дохкитин ахч к1ирнах 35 тысяч доьхкир ас, чу охь йижин зудчуьнгар узех ахч эц деш бацар уьш узи платный яр, сун цер хез разговоршн жаловаться дахь уьш берш д1абохар бу цигар 😂😂 со сай аназ хат йоьдш йолш кабинет чохь гул бел ахч дуьчш бар уьш по контракту 75 тысяч дакх дез бохш, церах лорт1яхь йолш цхьаъ яр и д1айаьл г1ертш яр цигар паникш яр цер д1айоьлхш цо ишт ахч ца дехар, выписк луш 1000 р дал дез хьун аьл и дакхир эхь ца хетш хьа аьл кхаъ баькхинчун 1000р к1ант ар ваькхинчун 1000р операция 18 тысяч цун г1ирс оьцш 3 тысяч, лечение яьш 40 тысяч это было уужаас🤯 циг т1е операция йич 3 дийнахь хьо хьен ж1ал ду аьл вист хил цхьа да ца веъар чу, хи деш сай са дар са ар дал долш хил дал адам доцш эц чохь са йаьлхар, наркоз д1айолш са дег1яхь хил хьал эц Аллах Далн бен хуур дац и лазарш тох са даца маьхьарц со эц йоьлхш йолш сих хьайн обезболивающей мах баита тох элир, так что цхьан ден посоветовать ца йо ас и больниц, хоран т1е хутш хум ду и Б. Хума дац бекхам бочш хума дац , но цар са хьиз яр царн бекхам хир бу, йа йеш йочш кс йир сун и ца йичи г1укх хир долш дар, после кс тергал д1а ца йир 😭

2.8 года Нравится Ответить

Комментарии

Аватар
zakaev_999

И больниц гич мегш яц со😤 ас бутт баькхин эц перинатальняхь берах йолш) шприц цхьан эцитир цар соьг,катетер цхьан эца элир, 9 сахьтяхь латто еш капельниц йар са и йуьлш хилч 20 р доьхш йол катетер ху ю ала и ца хоттош шама йар капельниц хоттин тер мер къизал ца еар соьг, и оцул дукх йит еш юй хиънехь хот йойтар яцар ас 😡 а и шайн хуъшяхь цар хотир, буг1ахь 1уьлш ег робат ма яри кхарн 9 сахьтяхь меттах ял йиш йочш цигар лоьрш просто боьхумш ю термер йочш адмах къинхетам бац цер, со шелар д1айигин яр, кхузахь принимать ца йин тяжёлый состояние ю аьл, чу кхочшяхь 5 тысяч доьхкир ас эц больницан, шайниг ца хилч узи ца мег аьл и йакхитир хотя эц дийнахь якхин йолш яр соьгахь ишт анализ регистрация йаьш. Юх охь йуьш соьг элир ох аьл йол капельниц молха маха эц таро хир юй хьа аьл, ас ю дер лишь бы са беран суна воле хилчхьан аьл ) яц са таро ал деш хиллер хилам)) цар соьг дохкитин ахч к1ирнах 35 тысяч доьхкир ас, чу охь йижин зудчуьнгар узех ахч эц деш бацар уьш узи платный яр, сун цер хез разговоршн жаловаться дахь уьш берш д1абохар бу цигар 😂😂 со сай аназ хат йоьдш йолш кабинет чохь гул бел ахч дуьчш бар уьш по контракту 75 тысяч дакх дез бохш, церах лорт1яхь йолш цхьаъ яр и д1айаьл г1ертш яр цигар паникш яр цер д1айоьлхш цо ишт ахч ца дехар, выписк луш 1000 р дал дез хьун аьл и дакхир эхь ца хетш хьа аьл кхаъ баькхинчун 1000р к1ант ар ваькхинчун 1000р операция 18 тысяч цун г1ирс оьцш 3 тысяч, лечение яьш 40 тысяч это было уужаас🤯 циг т1е операция йич 3 дийнахь хьо хьен ж1ал ду аьл вист хил цхьа да ца веъар чу, хи деш сай са дар са ар дал долш хил дал адам доцш эц чохь са йаьлхар, наркоз д1айолш са дег1яхь хил хьал эц Аллах Далн бен хуур дац и лазарш тох са даца маьхьарц со эц йоьлхш йолш сих хьайн обезболивающей мах баита тох элир, так что цхьан ден посоветовать ца йо ас и больниц, хоран т1е хутш хум ду и Б. Хума дац бекхам бочш хума дац , но цар са хьиз яр царн бекхам хир бу, йа йеш йочш кс йир сун и ца йичи г1укх хир долш дар, после кс тергал д1а ца йир 😭

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman

Вай Аллах

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman

Дала моссу г1очух 1алаш йойла хьо хокхул т1аьхьа им забар яц Валлах1и

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
zakaev_999

@ilishanovaiman, Амин массо бусулб адам дойл и вочух дар❤️

2.7 года Нравится Ответить
Аватар
aydin-nur

При поступлении в роддом даёшь деньги при оформлении 450 руб ,потом какой-то анализ 200 руб плюс группа крови 100 руб( хотя к обменке написана гр.крови ). Кесарево 19 тыс дала, при выписке дала 1 тыс.руб . Потом 10 капельниц (названия забыла) какие-то покупали + акситоцин

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
aishazell

Со и бер вахь дина ца ялар, оц чур техничко хьа мар наниг за роды ахч хьа ло ал бохш🙄😂 цо хьа дал дези и бохш.

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
um.ami23_

Технички ху бал бу? Моьттар ду кхо хьа аьц и бер

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
rayhan71

Х1еее за роды ахч дал ц дез хинц

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman

Хинца хуар дукха😃ц дал дезча дикам дара цаьрна дал ахча сов даьл Ца11а вам вац дал дезаш дал хьарам я понимаю но сам дац иза направо налево лесто цхьа таро йа езаш юкха если что

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
maryam666

Кстати, со мной в палате была девушка у которой не было 1000 р. которые дают на выписке, мне было ее очень жалко, из родных не знаю кто за ней приехал, но и марер ц1а еан йар)

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
khatueva_1993

Скинь сылку, если не сложно

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman
2.8 года Нравится Ответить
Аватар
_aseka_

Моьттар дац царн ца хаар уьш дохи🤣

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman

И бахар асаъ

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
samikahh

Ло аьлчи бем и луш ма дац царн

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
_aseka_

@samikahh ишт и 200 дакх цар ца эшахь йолитарам ю уьш

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
ilishanovaiman

@_a_s_e_k_a_ и ху анализ ю йа?

2.8 года Нравится Ответить
Аватар
_aseka_

@ilishanovaiman цар х1инц юкъ ца йокхш анализ йисна ма яц, ас первый кхо Бер дечен ца хил , Сун ца хез анализш ло бохш со четвертый берах йолш, ассам ца елар уьш

2.8 года Нравится Ответить