momlife

Mom.life. The app for Modern Moms

Download for iOS or Android

Дуьне даь еан. В 18:40 мами йо1.
3 кг, 51см. Мамс хал йинарг💜.
Ирч йо1.

Open in the app

You will be able to see all photos, comment and read other posts in the Mom.life app

momlife

Open this post
in the Mom.life app

Open

Comments

— 🤗🤗🤗🤗

— Дал дукх яхйойл🌹эзар балех яьл хуьл♥️

— Дала дукх ях йойл ворх1 веши йиш хил🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙂🙂🙂🙂🌹

— Дал дукх ях йойла🥰🥰🥰❤

— Залина Дала дукх ях йойл

— 😭😭😭😍Дал дукх ях йойл!🙏🏻💙

— Аллах1о дуьнен эхартан, вай умматан пайдехь доьзалхо йоьйл💜

— Амин

— Дал дукх ях йойл 😍

— @dywkaheda @umm_fulyan @amislmv @v11.12.2016 @imaash_ @eva9596 @mad000 Аллах1 реза хийл шун!!!🙏💜😙

— 😙😙😙😙😙😙😙😙😙Дела реза хийл!

— @zabina Массарна🙏🙏🙏

— Дала дукх ях йойл, иштт Сай Бер ас хьястч сай маме Ол ас, "мам иштт еза езш лелина те ахь со оли? Мамс Дер ца лелини 3 к1антан т1е йин йол вообще ца язна Ол" 😂

— Дал дукх ях йойл😘

— Дала декъал йойл 😍 Дал дукх яхйойл 😍 Дас-нанс цхьан кхиург хуьйл 🥰🥰

— Дал дукх яхйойла йо1, хьо эзар балех ялхийла ♥️

— Дала дукх ях йойл😍на каком неделе родила?

— @imashka200 на 39 неделе. Дела реза хийл😙 @buzurkaevah @israilovaiman

— Дала дукха даха дойл Маит дог ♥

— Вай ма хаз хир яр и😄🌹🌹🌹🌹🌹