Мамлайф — приложение для современных мам

Сайн х1инц хуаг хуъш хиллехьари ма яхан хир яцар со маре😫т…

Сайн х1инц хуаг хуъш хиллехьари ма яхан хир яцар со маре😫т1едитна хир дацар цхьа захло, сай ненц ма дик аш яр со(((((((

Комментарии

— Опоздал Бож-1ел😂😂

— Цуьндел м ол и жим йолш ях ез маре😄 цхьане хуман ойл ц йо дер

— 1овдал йолчар бахи ахь😂

— Захло харжам хуар дар Сун хинц хууарг хуъш ялхьари😂

— А уже поздно, а надо было раньше 🤣🤣🤣

— Вот именно 😫😫😫😫😫😫😫😫

— С одной стороны-да
С другой-НЕТ

— Д1а бахар вай поезд 🚂 чух-чух, п1аааааап1 бохш 🤣🤣🤣🤣

— 😂😂😂😂😂😂😂😂👍🏻

Стикер