Мамлайф — приложение для современных мам

👀

avatar
👀

Комментарии

— Дайте рецепт 🙏 пожалуйста

Стикер

— Хил хьун гали ахч
На ночь глядя мух кхусар ю ишт хум 😭

— Д1аял леран фарш эц яхан йин ю😂
Ч1ох даг еънер сун тахан😭